Om Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi

​​​Ergo- og Fy​sioterapeuterne vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter.​

Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapis terapeuter vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter, der i forbindelse med sygdom har fået et funktionsevnetab. 

Vores mål er, at vores patienter i så høj grad som muligt genvinder den tidligere funktionsevne og bliver i stand til at klare almindelige daglige gøremål.
Vi går hovedsagligt til de indlagte patienter på de kliniske sengeafdelinger, men har også ambulante patienter. 

Afdelingen har derfor kontakt til hele hospitalet og varetager en tværfaglig funktion, som bidrager til hensigtsmæssige og effektive patientforløb.Redaktør