Incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi

Introduktion: 

Parastomal buledannelse (PB) under huden ved en stomi kan føre til bandageringsproblemer, resulterende i lækage og hudproblemer. Få patienter er kandidater til kirurgisk reparation, og de fleste må lære at leve med deres bule.

Formål:

At undersøge incidens og risikofaktorer for PB hos patienter med ileostomi og kolostomi i Region Hovedstaden.

Metode: 

I Stomidatabasen i Region Hovedstaden har stomisygeplejersker siden 2007 indsamlet data på stomipatienter ved deres besøg i regionens stomiklinikker i op til et år efter operation. I et eksplorativt registerstudie-design, blev data på PB og en række potentielle risikofaktorer trukket fra Stomidatabasen. Incidens af PB over det første år efter operation blev undersøgt med survival-analyse og Kaplan-Meier plots. Risikofaktorer for PB blev undersøgt med både univariate og multivariate Cox regressions-modeller.
Redaktør