Forskning- og udviklingsterapeuter

På denne side kan du finde oplysninger og kontaktinfo på afdelingens forskning- og udviklingsterapeuter.

Afdelingens forskning- og udviklingsterapeuter


Carsten Bogh Juhl.jpg

Forskningsfysioterapeut Carsten Bogh Juhl, MPH, Ph.d.

Område: Ortopædkirurgi (specielt knæ- og hofteartrose, impingement i skulderen, korsbåndskader), idrætsmedicin og lungemedicin.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, statistik, evidensbaseret praksis, test of målemetoder, litteratursøgning, meta-analyser.

Mail: carsten.bogh.juhl@regionh.dk

Link til publikationer:


Anders Vinther.jpg

Forskningsfysioterapeut Anders Vinther, M.Sc., Ph.d.

Områder: Idrætsmedicin, abdominalkirurgi, neurologi, geriatri, onkologi, kardiologi og pædiatri – fokus på træning og testning.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, evaluering af test og måleredskaber.

Mail: anders.vinther@regionh.dk

Link til publikationer:


Forskning- og udviklingsfysioterapeut  Kasper Søndergaard, M.Sc.                                            

Områder: Geriatri, medicin

Tilknyttet klinisk praksis indenfor svimmelhed og fald.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis – litteratursøgning,  kritisk læsning og implementering af evidens, udarbejd-else af projektprotokoller, projektledelse. Udvikling og evaluering af test og måleredskaber.

Mail: kapser.soendergaard@regionh.dk

Link til publikationer:


Katrine Lyders Johansen.jpg

Fysioterapifaglig specialist Katrine Lyders Johansen, M.Sc.

Områder: Neurologi, idrætsmedicin, smerte.

Tilknyttet klinisk praksis indenfor det neurologiske speciale.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis - litteratursøgning og kritisk læsning og implementering af evidens, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse. Evaluering af test og måleredskaber.

Fokus på integrering af udvikling og forskning i de indlagte patientforløb.

Mail: katrine.lyders.johansen@regionh.dk

Link til publikationer:


Forsknings- og udviklingsergoterapeut Susanne Boel

Indskrevet på Lunds Universitet: Master of Medical Science

Område: Ortopædkirurgi, håndkirurgi

Kompetencer: klinikforankret i det håndkirurgiske speciale med fokus på det ambulante specialiserede genoptræningsforløb, evidensbaseret praksis, implementering af evidens samt udvikling af praksis. Litteratur søgning, kritisk litteratur læsning. Udarbejdelse af projektprotokoller og projektledelse. 

Mail: susanne.boel@regionh.dk

Link til publikationer:


Klinisk fysioterapispecialist Ulla Due, M.Sc, Ph.d. 

Område: Gynækologi og obstetrik, urogynækologi samt urologi. 
Klinisk praksis indenfor ovennævnte specialer

Kompetencer: udarbejdelse af forskningsprotokoller, fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, kritisk litteraturlæsning, oversættelse og validering af spørgeskemaer, udarbejdelse af kliniske retningslinjer.

Mail: ulla.due@regionh.dk

Link til publikationer:


Ergoterapeut Alice Røpke, MScOT, Ph.d. studerende

Område: Ortopædkirurgi, hjælpemiddelformidling, tværsektoriel rehabilitering

Kompetencer: Evidensbaseret praksis, litteratursøgning, kritisk litteratur læsning, fondsansøgninger, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse.

Mail: alice.roepke@regionh.dk

Link til publikationer


Cand. Scient, Fys. Høgni Hammershaimb Andersen, Ph.d. studerende

Område: Onkologi, ortopædkirurgi og idrætsmedicin.Høgni billede.jpg

Kompetencer: Kritisk litteratur vurdering, artikelsøgning, artikel skrivning, fondsansøgning, evidensbaseret praksis.

Mail: hoegni.hammershaimb.andersen@regionh.dk

Link til publikationer

Præsentation af forskning og udvikling i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi 

 1. Formål med forskning og udvikling i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, Herlev og Gentofte Hospital:
  • Gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis skal medvirke til at kvalitetssikre ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis på Herlev og Gentofte Hospital
  • Det tilstræbes at selv mindre projekter gennemføres med en stringens, der som minimum vil muliggøre præsentation / publikation på regionalt niveau og gerne på nationalt eller internationalt niveau.
  • Projekterne skal som udgangspunkt involvere ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter fra relevante afdelinger samt de relevante medlemmer af Forsknings- og Udviklingsgruppen.


 2.  Forsknings og udviklingsgruppen på Herlev og Gentofte Hospital skal:
  • planlægge, gennemføre og afrapportere forsknings- og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis og medvirke til at kvalitetssikre ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis på Herlev og Gentofte Hospital
  • planlægge og afholde undervisning og præsentationer af projekter for afdelingens personale – fx Fagligt Forum samt i samarbejde med øvrige ergoterapeuter og fysioterapeuter, arrangere Journal Clubs og udarbejde Critical Appraised Topics (CATs).
  • vejlede ergoterapeuter og fysioterapeuter med og uden specialfunktion til planlægning, gennemførsel og afrapportering af forsknings- og udviklingsprojekter
  • medvirke til implementering af en evidensbaseret praksis, således at den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis bygger på den bedste evidens.
  • sikre god sammenhæng mellem forskningsprojekter og daglig ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis. Det betyder, at der skal være fokus på at generere forskningsspørgsmål fra klinisk praksis og implementere forskningsresultater i klinisk praksis

 3. Link til PURE (med afdelingens publikationer)Redaktør