Det ambulante forløb - praktisk information , Gentofte

Kontaktperson
Vi ønsker, at dit genoptræningsforløb i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi forløber bedst muligt. Derfor får du en kontaktperson, som har det overordnede ansvar for dit genoptræningsforløb. Du får oplyst navnet på din kontaktperson, når du bliver indkaldt til genoptræning.

Mødetid
Besked om mødetid og mødested fremgår af din indkaldelse til genoptræning. Når du møder i afdelingen skal du tage plads i venteområdet, med mindre du har aftalt andet med din ergoterapeut eller fysioterapeut.

Hvis du er forhindret i at møde, beder vi dig ringe til os på:

Ergoterapi:
Klinik for Håndkirurgi 38 67 44 03
Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi 38 67 32 42

Fysioterapi:
Klinik for Ortopædkirurgi 38 67 33 82
Klinik for Svimmelhed og Fald 38 67 73 90
Klinik for Osteoporose 38 67 73 90
Klinik for Ryg sygdomme 38 67 38 19
Hjertehold og diabeteshold 38 67 32 42
Kolhold 38 67 23 73​
 
Husk at medbringe:
  • Indkaldelsesbrev
  • Træningstøj, til holdtræning, der er godt at bevæge sig i samt et par gode,     praktiske sko eller sandaler uden hæl
  • Noget at drikke
  • Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at medbringe dem på skrift
  • Eventuel medicin
Pårørende​
Hvis du ønsker at have en pårørende med til din træning, skal du lave en aftale med din kontaktperson i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi.

Transport til genoptræning
Du skal selv sørge for transport til din genoptræning. I særlige tilfælde vil lægen i ambulatoriet ordinere kørsel samtidig med genoptræning.
 
Omklædning/Penge og værdigenstande
I forbindelse med træningssalen er der adgang til omklædningsrum, hvor der er mulighed for at få låst værdigenstande inde. Vi anbefaler dog, at du lader dine værdigenstande samt større pengebeløb blive hjemme. Hospitalet erstatter ikke stjålne eller tabte ting.

Brug af mobiltelefon
Du må gerne bruge din mobiltelefon i afdelingen, men husk at tage hensyn til de andre patienter. Det er dog vigtigt, at du ikke benytter mobiltelefon i de områder på hospitalet, hvor skilte markerer et forbud.

Tobaksrygning, alkohol og rusmidler
Gentofte Hospital er røgfrit både ude og inde. Indtagelse og påvirkning af alkohol eller andet euforiserende stof er uforeneligt med genoptræning og medfører bortvisning.

Udlån af hjælpemidler
Udlån af hjælpemidler kan foregå i forbindelse med et besøg i et af hospitalets ambulatorier eller i forbindelse med et genoptræningsforløb. En fysioterapeut eller ergoterapeut vil foretage en vurdering af dit behov for hjælpemidler.

Ventetid
Der kan være ventetid på nogle typer af genoptræning. Du kan hjælpe os med at holde ventetiderne nede ved at melde afbud i god tid.​


Redaktør