Henvisning

​Ved mistanke om brystkræft eller andre brystlidelser, vil din praktiserende læge henvise dig til Herlev Hospital.

Når din praktiserende læge henviser dig som en del af kræftpakken, sendes din henvisning direkte til Afdeling for røntgen og skanning. Afdeling for røntgen og skanning  vil så tilstræbe at indkalde dig indenfor 6 kalenderdage efter henvisningsdagen.

Der er visse patientgrupper der henvises direkte til Afdeling for Brystkirurgi, det drejer sig hovedsageligt om mænd og genetisk disponerende kvinder.

Når du møder i Afdeling for røntgen og skanning, vil du få lavet en mammografi og en ultralydsundersøgelse af brystet, og evt. en biopsi (vævsprøve). Resultaterne fra dine undersøgelser samles og diskuteres ved en lægekonference, hvor både brystkirurger, patologer, radiologer og onkologer er til stede. De drøfter din sag, samme morgen som du skal møde på Afdeling for Brystkirurgi.
Når du møder på Afdeling for Brystkirurgi, vil du få svar på undersøgelserne, og dit videre forløb afgøres i samråd med dig. Det er også muligt, at du skal undersøges yderligere, før en beslutning kan træffes.

Ventetid på vævsprøve​

Hvis du får foretaget en biopsi, altså får taget en vævsprøve, skal prøven undersøges hos Afdeling for Patologi på hospitalet.

Det tager tid at undersøge en vævsprøve, den skal igennem nogle processer som kræver nogle dage, før der er svar. 
​Det er altså ikke fordi vi ikke hurtigst muligt vil give dig et svar, men fordi selve prøvemetoden tager noget tid. 
Det tager gennemsnitligt 5 hverdage at få svar på en vævsprøve.​

Redaktør