​​​​​​​​​​

Sundhedsadministrativ koordinator (SAK)

​​Afdeling for Brystkirurgi har ca. to studerende på sundhedsadministrativkoordinator (SAK) årligt.

Som SAK studerende  bliver du sidemandsoplært i patientregistrering i Sundhedsplatformen.

Da vi både har en klinik og et sengeafsnit, vil man som SAK studerende blive præsenteret for arbejdsopgaver i begge funktioner.

I klinikken arbejder vi ud fra princippet om  "Afrund besøg", hvilket vil sige, at lægesekretærerne læser alle lægernes notater grundigt igennem, og ud fra teksten koder ydelser og procedurer, sender notater til egen læge samt opretter forløbsperioder og aktiverer forløbsmarkører.  Derudover arbejder vi med fejllister i såvel Sundhedsplatformen som i LPR.

I sengeafsnittet arbejder vi primært med procedure- og operationsregistrering, afsendelse af epikriser samt udarbejdelse af genoptræningsplaner.

SAK studerende introduceres desuden til vores visitation, klargøring af konferencer samt varetagelse af opgaver i vores reception.

SAK studerende bliver undervist i sygdomslære, der er relevant for specialet.

Vi engagerer os meget i vores studerende og bestræber os på, at dit ophold tilpasses dit niveau og kompetencer, men generelt skal du igennem det samme forløb uanset, hvor langt du er i deres uddannelsesforløb. Under dit ophold hos os bliver du også introduceret for vores samarbejdspartnere, så de får indblik i udstrækningen af vores koncept med patienten i centrum.

Vores  uddannelsesansvarlige sekretær hedder Dorthe Gedsted.  Skriv til Dorthe, hvis du har spørgsmål til uddannelsen som SAK i afdelingen. ​


​​​​
Redaktør