Lægesekretærelever

​​Afdeling for Brystkirurgi har ca. to lægesekretærelever årligt, henholdsvis en 1. års og en 2. års elev, men i perioder har vi to elever samtidig.​

​Lægesekretæreleverne bliver sidemandsoplært i patientregistrering i Sundhedsplatformen.

Da vi både har en klinik og et sengeafsnit, vil man som lægesekretærelev blive oplært i arbejdsopgaver i begge funktioner.

Klinikken arbejder vi ud fra "Afrund besøg", hvilket vil sige, at vi læser notaterne grundigt igennem, og ud fra teksten koder ydelser og procedurer, sender notater til egen læge samt opretter forløbsperioder og aktiverer forløbsmarkører.  Derudover arbejder vi med fejllister i såvel Sundhedsplatformen som i LPR.

I sengeafsnittet arbejder vi primært med procedure- og operationsregistrering, afsendelse af epikriser samt udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Elever introduceres til vores visitation, klargøring af klinik og konferencer samt opgavevaretagelse i vores reception, hvorefter de får lov til at varetage opgaven selvstændigt.

Lægesekretæreleverne bliver undervist i sygdomslære, der er relevant for specialet.

Vi engagerer os meget i vores elever og bestræber os på, at deres ophold tilpasses deres niveau og kompetencer, men generelt skal de igennem det samme forløb uanset, hvor langt de er i deres uddannelsesforløb. Under deres ophold hos os bliver de også introduceret for vores samarbejdspartnere, så de får indblik i udstrækningen af vores koncept med patienten i centrum.


​​​​
Redaktør