​​​​​​​​​​​​​​

Sundhedsadministrativ koordinator (SAK)

​​Afdeling for Brystkirurgi har ca. to studerende på sundhedsadministrativkoordinator (SAK) årligt.

Som SAK studerende  bliver du sidemandsoplært i patientregistrering i Sundhedsplatformen.

Da vi både har en klinik og et sengeafsnit, vil du som SAK studerende blive præsenteret for arbejdsopgaver i begge funktioner.

I klinikken arbejder vi ud fra princippet om  "Afrund besøg", hvilket vil sige, at lægesekretærerne læser alle lægernes notater grundigt igennem, og ud fra teksten koder ydelser og procedurer, sender notater til egen læge samt opretter forløbsperioder og aktiverer forløbsmarkører.  Derudover arbejder vi med fejllister i såvel Sundhedsplatformen som i LPR.

I sengeafsnittet arbejder vi primært med procedure- og operationsregistrering, afsendelse af epikriser samt udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Som SAK studerende introduceres du desuden til vores visitation, klargøring af konferencer samt varetagelse af opgaver i vores reception.

Du bliver undervist i sygdomslære, der er relevant for specialet.

Vi engagerer os meget i vores studerende, og bestræber os på, at dit ophold tilpasses dit niveau og kompetencer, men generelt skal du igennem de samme opgaver uanset, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb. 

Under dit ophold  bliver du også introduceret for vores samarbejdspartnere i andre specialer, så du får indblik i  vores koncept med patienten i centrum og deres vej ind og ud af vores afdeling. 

Vi glæder os til dig at tage imod dig i vores afdeling, og håber du vil få et lærerigt og spændende ophold. 

​​​​
Redaktør