​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sygeplejestuderende

​​Afdeling for Brystkirurgi tilbyder klinikforløb for 1. semester og 6. semester studerende.​​

​Velkommen til Afdeling for Brystkirurgi

Afdeling for Brystkirurgi befinder sig på Gentofte Hospital, og behandler kvinder og enkelte mænd med sygdomme i bryst og armhule, primært brystkræft men også godartede sygdomme.

Præ- og postoperativ sygepleje samt ambulatoriesygepleje

Behandlingen på afdelingen er udelukkende kirurgisk, hvorfor sygeplejen primært omfatter præ– og postoperativ sygepleje. Derudover består en stor del af afdelingen af et ambulatorie hvor sygeplejerskerne arbejder sammen med primært læger og samtidig har selvstændige sygeplejekonsultation samt opringninger til patienterne.

Sygeplejerskerne i det daglige passer både indlagte patienter, og har patienter i ambulatoriet. Dette kræver stor fleksibilitet, omstillingsevne, overblik og prioritering af dagens opgaver. Noget du som studerende selvfølgelig også vil udvikle kompetencer i.

Kontaktsygeplejerske

Sygeplejerskerne arbejder efter et kontaktsygeplejerskesystem, som betyder, at de tildeles deres egne patienter fra det første besøg i klinikken og under indlæggelsen, således at patient og pårørende oplever stor kontinuitet i deres forløb på afdelingen. Som studerende vil du, afhængig af dit semester, blive inddraget i arbejdet som kontaktsygeplejerske.

Krise og rehabilitering

Afdelingen har meget fokus på krise og kriseintervention, vejledning og støtte samt forebyggelse og fremme af sundhed inden for flere områder. Dette kan beskrives som en tidlig form for rehabilitering, hvor kvinderne hjælpes og støttes til en fortsættelse af / tilbagevenden til deres tidligere liv, men med en diagnose på en livstruende sygdom. Oftest vil sygeplejerskens opgave være information og vejledning samt evt. henvisning til andre rehabiliteringsmuligheder.

Refleksion

I afdelingen lægges der stor vægt på refleksion, før-under-efter vejledning og bedside-undervisning. Som en hjælp til de studerendes kompetenceudvikling har afdelingen udarbejdet et uddannelsesprogram over hvilke fag-, metode- og socialkompetencer, der skal arbejdes hen imod for at nå læringsudbytterne for klinikperioden. De kliniske vejledere anbefaler brugen af individuelle studieplaner for at sikre, at der finder en tilfredsstillende analyse sted, som grundlag for kobling af teori og praktiske færdigheder.

Orientering før du starter

Inden du starter dit klinikforløb hos os, anbefaler vi, at du orienterer dig om afdelingen på afdelingens hjemmeside samt i dokumenterne på denne side.
Afdelingen har udarbejdet uddannelsesprogram for både 1. semester og 6. semester studerende.
Afdelingen anbefaler derudover at du læser artiklerne Arman, M. et al. (2004). Suffering related to health care: A study of breast cancer patients' experiences. International Journal of Nursing Practice; 10: 248-256 og Norlyk, A. & Harder, I. (2010). Accelererede operationsforløb – patienten perspektiv. Sygeplejersken; (8): 58-63.

Alle herover omtalte dokumenter, kan findes på denne side til højre.

-Vi glæder os til at byde dig velkommen i et lærerigt klinikforløb hos os.

 Redaktør