​​​​​​

Medicinstuderende

​​Som medicinstuderende på kandidatuddannelsen, er du på afdelingen i en uge, hvor du både deltage i konferencer, klinikbesøg og operationer.

Du bydes hermed velkommen til Afdeling for Brystkirurgi.

Du skal være i afdelingen i en uge, fordelt mellem klinikken (ambulatoriet) og operationsgangen. Vi håber, at du får et godt og lærerigt ophold her.

Afdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med elektiv behandling af cancer mammae, men udreder og behandler også benigne mammalidelser, ligesom vi ser mænd med gener fra brystet. Vi ser akutte patienter mellem kl 8.00 og 15.30.

For at du kan få mest ud af dit ophold, bør du have kendskab til de landsdækkende protokoller, der findes for behandling af cancer mammae. Det anbefales at læse om  de landsdækkende protokoller for behandling af cancer mammae​ på D​BCG's hjemmeside.

Du kan finde afdelingens specifikke instrukser på:

Desuden råder afdelingen over en del faglitteratur og lærebøger.

Du bedes medbringe eget fodtøj.

Dagligdagen i afdelingen er fordelt på ambulatorietid og operationer.
Hver morgen kl. 07:45-08:15 er der lægekonference i konferencelokalet opgang 3, stuen og ind til venstre i rumnummer D2-125, hvor der blandt andet er mulighed for at drøfte komplicere de, patientrelaterede problemstillinger.

Arbejdstid er hverdage kl. 07:45 til 15:00.

Konferencer

Den daglige Multidiciplinær-team-konference (MDT-konference) kl. 08.15 er todelt, og her deltager radiologer, patologer, onkologer og kirurger.
Bemærk at MDT finder sted kl. 09:00 om onsdagen. MDT-konferencen finder sted på Afdeling for Brystundersøgelser opgang 65.
I den første del gennemgås de patienter, som møder til operationssvar samme dag, og dem hvor der skal tages stilling til evt. neoadjuverende/downsizing medicinsk behandling. Efterfølgende gennemgås øvrige nyhenviste patienter, som møder i ambulatoriet samme dag.

Undervisning

Onsdag morgen 08:00-8.45 er der staff meeting eller undervisning i afdelingen. 
Se skema med emner og placering på afdelingens P-drev, når du er startet i afdelingen.

Hver torsdag morgen gennemgås en relevant artikel, som en del af morgenkonferencen.

Klinikken (7-8  ambulante spor pr. dag)

I et ambulant spor vil der typisk være nyhenviste patienter, som har fået foretaget biopsi hos Afdeling for Brystundersøgelser på Gentofte Hospital, og som kommer til svar og videre planlægning. Andre patienter kommer til svar efter operation, og endnu andre patienter henvises med benigne lidelser, ligesom et antal patienter møder til kontrol i DBCG-regi.

Operationsgangen

Operationerne foregår på COP-10, 1. sal.


Andre i lægefaglig uddannelse på afdelingen

  • Reservelæger i hoveduddannelsen i kirurgi/plastikkirurgi i 2 måneder
  • Bloklæger

Vi håber, du får et godt og lærerigt ophold på afdelingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Katrine Lind. Besked vedr. planlagt fravær (kurser, ferier, barsel og omsorgsdag ) skal ligeledes oplyses til Katrine Lind.

Ved akut sygdom eller barn syg skal dette meddeles til Henrik Flyger, tlf. 27 20 60 27

Vi glæder os alle til at se dig.​


​​
Redaktør