​​​​​​​​​​​​​​​​

Sådan arbejder psykologen

​Psykologen kan være en væsentlig del af din behandling i Tværfagligt Smertecenter. Her kan du læse om nogle af psykologens arbejdsmetoder.​

​Kroniske smerter belaster ofte i høj grad psyken. I Tværfagligt Smertecenter kan vi derfor vælge at inddrage en af vores psykologer i behandlingen af dig som smertepatient. 

Psykologens behandling har til formål at støtte din erkendelse af det kroniske smertehandicap samt det eventuelle ledsagende funktionshandicap (dvs. din nedsatte fysiske evne og aktivitet som følge af smerterne) og de behov for ændringer i hverdagen, som det fører med sig. 

De aspekter, som psykologen ofte vil se på, er dine eventuelle problemer med:

  • balance mellem aktivitet og hvile
  • arbejdsforhold
  • at mestre ændrede livsvilkår og stress
  • tab af livskvalitet, selvværd eller identitet  


Behandlingen gives ud fra hjælp til selvhjælp-princippet og forudsætter derfor, at du tager ansvar og er engageret. Psykologbehandlingens varighed og form er tilpasset den enkelte patient. 


Blandt psykologens arbejdsmetoder er:

Den individuelle samtale:

En samtale mellem dig og psykologen om de psykologiske og problemer, som du kan opleve i forbindelse med dine kroniske smerter. Det vil undertiden være relevant at arbejde med psykologiske teknikker, der giver dig indsigt i og mulighed for anvendelse af forskellige lindringsmetoder, fx afspænding, meditation, mindfulness meditation eller hypnose.  

Smerteskole:

En behandling, der under ledelse af en psykolog foregår i grupper på 8-10 deltagere. Smerteskolen indeholder undervisning i og samtaler om den kroniske smertetilstand med henblik på bedre at kunne håndtere livet med smerter.

​Læs mere om Smerteskole.

Mindfulness: 

En meditationsform med udgangspunkt i buddhistisk tradition. Gevinsten ved at lære mindfulness meditation kan være særligt stor for netop smertepatienter, idet man lærer at give slip på opmærksomhedens fokus på det negative: smerterne. 

​Læs mere om mindfulness​.


Læs om fysioterapeutens rolle i behandlingen.Læs om socialrådgiverens rolle i behandlingen​.


 

 

Redaktør