​​​

Sådan arbejder lægen og sygeplejersken

​Lægen har det egentlige ansvar for din behandling som smertepatient, og sygeplejerskens rolle er bl.a. at støtte, vejlede og undervise dig. ​

Læger og sygeplejersker vil have helt grundlæggende roller i dit behandlingsforløb som smertepatient i Tværfagligt Smertecenter.

Den læge, som du bliver tilknyttet gennem forløbet, har det egentlig ansvar for din behandling i smertecentret. 

Og sygeplejerskerne står klar med råd og vejledning, hvis der opstår spørgsmål under behandlingen.  

De indledende undersøgelser

I begyndelsen af patientforløbet gennemgår lægen bl.a.: 

  •  din sygehistorie
  •  dine tidligere behandlinger
  •  din tidligere og nuværende medicinske behandling

Desuden undersøger lægen dig, og det vil ofte kræve, at du er afklædt og kun iført undertøj.

Behandlingen

Den behandling, som iværksættes, vil afhænge af smertetype og sværhedsgrad. Lægen kan eksempelvis ordinere forskellige medicintyper, hvis du har vævsskade- eller nerveskadesmerter, som kan dæmpes med medicin. Det kan fx dreje sig om almindelig håndkøbsmedicin, gigtmidler, morfin- og morfinlignede stoffer samt depressions- og epilepsimedicin. 

Efterfølgende ændringer af medicinen foregår ved de ambulante besøg eller ved telefonsamtaler med sygeplejersken. 

Der tilstræbes den bedst mulige balance mellem smertelindring og bivirkninger, således at din fysiske og psykiske funktion bliver bedst mulig.

Lægen kan også påbegynde behandling med Transkutan Nervestimulation (TNS). Denne behandling kommer typisk på tale ”ved mere lokaliserede” smerter på kroppen, fx lændesmerter. Der er tale om en ikke-medicinsk behandling, hvor man ved hjælp af en svag elektrisk strøm forsøger at udnytte kroppens egne smertelindrende mekanismer. 

Sygeplejerskens rolle

Sygeplejersken deltager ofte i de ambulante konsultationer og kan efterfølgende have telefonsamtaler med dig om den iværksatte behandling.

Sygeplejerskens funktion er primært at støtte, vejlede og undervise. I denne sammenhæng er der mulighed for telefonisk rådgivning ved generelle tvivlsspørgsmål.


Læs om psykologens rolle i behandlingen. 

Læs om fysioterapeutens rolle i behandlingen.

Læs om socialrådgiverens rolle i behandlingen​.




Redaktør