​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sådan arbejder fysioterapeuten

Fysioterapeuter kan eventuelt også indgå i din behandling som patient i Tværfagligt Smertecenter. 

​Fysioterapi vil ofte indgå i din behandling som smertepatient i Tværfagligt Smertecenter. Ved den første samtale og på baggrund af sin undersøgelse af dig vurderer fysioterapeuten, hvordan smerterne påvirker dit aktivitetsniveau. 

Hvis fysioterapeuten finder problemstillinger, som det er relevante for hende at arbejde videre med, opstiller hun mål for den fysioterapeutiske behandling i samarbejde med dig og dine øvrige behandlere i smertecentret. 

Det er bl.a. et mål, at du kan arbejde selvstændigt med øvelser eller andre aktiviteter, både under og især efter at dit behandlingsforløb i smertecentret er slut.

Behandling og træning

Al behandling begynder med en individuelt tilpasset instruktion og vejledning. Den egentlige træning kan foregå hjemme, i træningscenter, i svømmehal eller i naturen, alt efter hvad planen eller målet er.

Fysioterapeuterne fokuserer bl.a. på, om og hvordan du kan tilpasse og måske øge din fysiske aktivitet. Det hænger sammen med, at mange mennesker med kroniske smerter har en tendens til enten at være meget passive eller til at fordele aktiviteter uhensigtsmæssigt ud over dagen eller ugen. 

Derudover arbejdes der ofte med 

  • afspænding
  • kropsbevidsthedstræning
  • kroppens muskelbalancer 
  • mere traditionel træning

Den mere traditionelle træning kan foregå i varmtvandsbassin, i træningssal, eller den kan være instruktioner i øvelser eller andre aktiviteter, som du skal udføre på egen hånd. 


Læs om psykologens rolle i behandlingen.

Læs om lægens og sygeplejerskens rolle i behandlingen.  

Læs om socialrådgiverens rolle i behandlingen​.

​​
Redaktør