​​​​

Mindfulness

Psykologerne i Tværfagligt Smertecenter kan bl.a. tilbyde dig et forløb med mindfulness ​- en meditationsform med inspiration fra Østen.


Mindfulness er en meditationsform med udgangspunkt i buddhistisk tradition. Patienter med kroniske smerter oplever ofte, at de bliver låst fast i en negativ spiral, hvor smerterne fylder mere og mere og forårsager mange negative tanker og følelser. 

Gevinsten ved at lære mindfulness meditation kan derfor være særligt stor for netop smertepatienter, idet man lærer at give slip på opmærksomhedens fokus på det negative: smerterne. Samtidig optræner man evnen til at være i en tilstand af ikke-forholde-sig, hvilket kan opleves som en stor befrielse, selv hvis det kun er nogle få øjeblikke ad gangen. 

Vi tilbyder et mindfulness meditationsforløb til interesserede og motiverede patienter. Der er rigtig god hjælp at hente i mindfulness, hvis man træner dagligt. Mindfulness-forløbet strækker sig over ca. 8 uger med en ugentlig mødedag kombineret med hjemmeopgaver. Der er op til 8 deltagere på hvert hold. 

At være i nuet

Meditationen har været praktiseret i Østen gennem århundreder, men er nu tilpasset moderne vestlig sammenhæng. Mindfulness betyder at være bevidst på en speciel måde: opmærksom i det aktuelle øjeblik, altså i nuet, og uden at vælge til og fra. 

Formålet med mindfulness meditation er derfor at træne vores opmærksomhed og vor evne til at være i nuet. Det handler altså ikke – som i afspænding – om at komme i en kropslig og psykisk afspændt tilstand eller lære at slappe af. Tværtimod er man helt og fuldt opmærksom, når man er mindful. 

Mindfulness bruges bl.a. som behandlingsmetode til kroniske smertetilstande og som depressions- og angstbehandling. Det er tidskrævende at lære mindfulness og at praktisere metoden i sin hverdag. Resultaterne kommer ikke af sig selv, men kræver øvelse og vedholdenhed.  
Redaktør