Dit første besøg i smertecentret

​Sådan ser dit første møde med Tværfagligt Smertecenter ud.​

​​​

Den første konsultation varer ca. en time, og de efterfølgende konsultationer ca. 30 min. Du er velkommen til at tage en pårørende med til konsultationerne med lægen/sygeplejersken. 

Den første konsultation vil forløbe således:


  • En læge og sædvanligvis også en sygeplejerske vil gennemgå din sygehistorie sammen med dig


  • Lægen vil også foretage en undersøgelse af dig. Ved denne undersøgelse  skal du tage tøjet af, dog ikke undertøjet


  • Du skal medbringe al din medicin eller en liste over den, så vi har mulighed for at justere din medicinske behandling, hvis det er nødvendigt 


  • Vi vil tage stilling til, om du skal tale med en  fysioterapeut og en psykolog om, hvorvidt de eventuelt har et behandlingstilbud til dine smerteproblemer


Efter første konsultation

Efter eventuel tværfaglig vurdering vil det tværfaglige behandlerteam vurdere din smertetilstand og drøfte mulighederne for behandling. Det eller de behandlingstilbud, som vi når frem til, vil lægen tale med dig om ved den efterfølgende lægekonsultation. 

Sammen med dig tages der stilling til den videre plan, herunder om din praktiserende læge kan varetage behandlingen, eller om du skal behandles i smertecentret. 

Hvis behandlingen varetages af smertecentret, tildeles hver enkelt patient så vidt muligt altid den eller de samme behandlere (læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut) gennem hele behandlingsforløbet. 

Behandlingen i Tværfagligt Smertecenter kan både foregå individuelt og i grupper. 

Efter alle lægekonsultationerne sender vi en kopi af det, lægen har skrevet i din journal, til din praktiserende læge.


Redaktør