Dit første besøg i smertecentret

​Sådan ser dit første møde med Tværfagligt Smertecenter ud.​

​​​

Den første konsultation varer ca. en time, og de efterfølgende konsultationer ca. 30 min. Du er velkommen til at tage en pårørende med til konsultationerne med lægen/sygeplejersken. 


Den første konsultation vil forløbe således:

• En læge og sædvanligvis også en sygeplejerske vil 
  gennemgå din sygehistorie sammen med dig

• Lægen vil også foretage en undersøgelse af dig. Ved 
  denne undersøgelse skal du tage tøjet af, dog ikke 
  undertøjet

• Du skal medbringe al din medicin eller en liste over 
  den, så vi har mulighed for at justere din medicinske 
  behandling, hvis det er nødvendigt 

• Vi vil tage stilling til, om du skal tale med en 
  fysioterapeut og en psykolog om, hvorvidt de 
  eventuelt har et behandlingstilbud til dine 
  smerteproblemer


Efter første konsultation
Efter eventuel tværfaglig vurdering vil det tværfaglige behandlerteam vurdere din smertetilstand og drøfte mulighederne for behandling. Det eller de behandlingstilbud, som vi når frem til, vil lægen tale med dig om ved den efterfølgende lægekonsultation. 

Sammen med dig tages der stilling til den videre plan, herunder om din praktiserende læge kan varetage behandlingen, eller om du skal behandles i smertecentret. 

Hvis behandlingen varetages af smertecentret, tildeles hver enkelt patient så vidt muligt altid den eller de samme behandlere (læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut) gennem hele behandlingsforløbet.
 
Behandlingen i Tværfagligt Smertecenter kan både foregå individuelt og i grupper

Efter alle lægekonsultationerne sender vi en kopi af det, lægen har skrevet i din journal, til din praktiserende læge.

Redaktør