Det hele menneske

​Den tværfaglige behandling i smertecentret sikrer, at du som patient bliver behandlet ud fra både en biologisk, psykologisk og social synsvinkel.   

​​​​

​Formålet med behandlingen i Tværfagligt Smertecenter er, at vi skal hjælpe dig til at

  • opnå smertelindring
  • forbedre dit fysiske aktivitetsniveau  
  • få et meningsfyldt liv på trods af dine fortsatte smerter 

Et behandlingsforløb varer typisk fra 3 til 12 måneder.

Tværfaglig behandling

Vi benytter tværfaglig behandling, hvilket vil sige, at vi – alt efter patientens behov – inddrager både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgiver​. 


Baggrunden for tværfaglig behandling er, at vi opfatter smerterne ud fra en biologisk, psykologisk og social synsvinkel. På illustrationen herunder kan du se den bio-psyko-sociale smertemodel, der ligger til grund for vores arbejde. 

Illustration af den bio-psyko-sociale smertemodel, som tager udgangspunkt i en tegning bestående af bobler, der illustrerer, hvordan smerten lader sig influere af flere forskellige faktorer herunder fysiske, psykiske og sociale påvirkninger.
Den tværfaglige behandling kan føre til, at smerterne måske skal behandles med både medicin, fysioterapi, samtaler og afspænding, og ofte sætter vi ind flere steder samtidigt. 

For at du kan opnå den bedst mulige effekt af behandlingen, må du ikke modtage behandling for dine smerter hos andre behandlere.

På de øvrige sider under emnet "Behandlingen" kan du læse meget mere om smertecentrets behandling, bl.a. om den første konsultation, de forskellige behandleres rolle (fysioterapeut, psykolog, læger, sygeplejersker og socialrådgiver), et typisk behandlingsforløb og meget mere. 

Redaktør