Bilkørsel og medicin

​Hvordan er reglerne egentlig for bilkørsel, hvis du samtidig er i behandling med afhængighedsskabende medicin? Læs svaret her.

​​​​​

​​Generelle regler

  • Hvis du begynder på en behandling med enten stærk smertestillende medicin eller midler til behandling af angst og søvnløshed, vil det påvirke din hjerne svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt ikke, at der føres motorkøretøj, når du tager sådan medicin. Der vil altid – uanset tilvænning – være en påvirkning af opmærksomheden svarende til promillekørsel.
  • Du kan dog bevare dit kørekort, når du er i stabil behandling med depot-lægemidler, dvs. langtidsvirkende smertestillende medicin. Det forudsætter, at der ikke gives større doser end anbefalet, og at lægen skønner, at behandlingen ikke vil udgøre en sikkerhedsrisiko (tal med din læge om eventuel risiko). Lægen kender de relevante doser for de enkelte lægemidler.
  • Lægen skal anbefale kørselspause, hvis du sættes i behandling med større doser afhængighedsskabende medicin fra begyndelsen, eller hvis dosis øges mere end 10 %. Kørselspausen kan undlades, hvis du starter med lav dosis og derefter optrappes langsomt.Begrænsninger 


  • Du må ikke, uanset mængden af stærkt smertestillende medicin, føre taxa eller bus med betalende passagerer

  • Får du stærk smertestillende medicin som indsprøjtning eller stikpiller eller hurtigt virkende morfin- og morfinlignende tabletter, må du ikke køre bil eller andre motorkøretøjer.
  • Behandling med stærk smertestillende medicin medfører tidsbegrænsning i kørekortet på ét år, hvorefter du skal have fornyet dit kørekort hos politiet efter at have fået lægeattest hos din praktiserende læge.
  •  Kørekort (i alle kategorier) kan ikke anbefales, hvis du bruger stærk smertestillende medicin samtidig med midler til behandling af angst og søvnløshed. Den eneste undtagelse er, hvis du bruger kortidsvirkende midler mod søvnløshed i anbefalet dosering, og at du ikke kører i timerne efter indtagelsen (tal med din læge).
  •  Al trafikfarlig medicin, herunder afhængighedsskabende medicin, er mærket med en rød trekant på pakningen.

Færdselsl​oven

  • § 54, stk 2: "Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde". 

  • Overtrædelse af § 54 straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år og seks måneder. 

Læs mere om medicin i smertebehandling​. 
Tilbage til oversigten Undersøgelse og b​ehandling​​.
Redaktør