Behandlingsresultat

​Her kan du læse lidt om, hvilke resultater du kan forvente af smertecentrets behandling.​

​​​​​

Behandling i Tværfagligt Smertecenter kan ikke helbrede dig eller fjerne dine kroniske smerter fuldstændig. Dette ligger i ordet kronisk, som betyder langvarig og i værste fald livsvarig. 

Formålet med behandlingen er at forsøge at smertelindre og hjælpe dig tilbage til en så normal tilværelse som muligt. Det vil sige: at hjælpe dig til at få en bedre livskvalitet og forøge din fysiske evne og aktivitet.
 
Når patienterne starter behandlingsforløbet i Tværfagligt Smertecenter har de sædvanligvis en lav livskvalitet, men efter behandlingen er livskvaliteten sædvanligvis forøget, og det ser ud til, at virkningen holder sig i årene derefter. 


Fordeling af behandlingsresultater
Patienterne kan have både fysiske og psykologiske problemer, som følge af de kroniske smerter.  Behandlingen tilrettelægges individuelt, men overordnet er behandlingsresultaterne således:

• Ca. ¼ af patienterne kan hjælpes både fysisk og psykisk
• Ca. ¼ af patienterne kan hjælpes fysisk 
• Ca. ¼ af patienterne kan hjælpes psykisk
• Ca. ¼ af patienterne kan trods intens behandling ikke hjælpes 
   væsentligt


Et typisk udsagn fra en velbehandlet kronisk smertepatient er: ”Jeg har (næsten) lige så ondt, som da jeg kom her første gang, men jeg har det meget bedre”.
Redaktør