Den psykologiske og sociale påvirkning

Der kan være forskellige konsekvenser af et liv med kroniske smerter. Ikke mindst kan smerterne belaste patienterne psykologisk og socialt.​

​​​​​

​Det er en stor belastning at leve med kroniske smerter, og der kan være flere forskellige følelsesmæssige og mellemmenneskelige problemer knyttet til tilstanden. Oplevelser af uvished, afmagt, hjælpeløshed og tab af både livskvalitet, selvværd, identitet eller vante sociale rolle er tæt knyttet til dette. 

Disse oplevelser kan føre til angst, depression, vrede og lav selvfølelse. Forholdet til andre mennesker bliver også ofte belastet. Det kan være, at man føler sig svigtet, at man oplever manglende forståelse, eller føler at man ligefrem bliver mistænkeliggjort både i familien og på arbejdspladsen. Inaktivitet og isolation er ligeledes typiske reaktioner. 


Selvforstærkende faktorer

Mange af de forhold, der forstærker smerteoplevelsen, fx angst, passivitet og isolation, er samtidig tilstande, som smerterne kan have været med til at fremme. Det betyder, at der ved kroniske smerter let opstår en række selvforstærkende faktorer både på det fysiske, psykiske og sociale område. 

Jo længere et smerteproblem har varet, jo flere faktorer vil være aktive. 

Behandlingsmæssigt skal der sættes ind flere steder samtidig, så flest mulige af de smerteopretholdende eller -forstærkende mekanismer afbrydes. Dette er ideen med tværfaglig behandling.

Eksempler på forstærkende faktorer:

  • Træthed og smerter: Kroniske smerter betyder, at man bliver hurtigere og mere træt. Trætheden forstærker smerteoplevelsen.
  • Smerter og ængstelse: Kroniske smerter foranlediger uro og ængstelse. Uroen og ængstelsen forstærker smerterne og giver smerterne unødigt megen opmærksomhed. 
  • Smerter og depression: Kroniske smerter og de tab, der følger med, betyder, at man lettere kommer til at anskue alting fra den mest negative side og bliver mere depressiv. Nedtryktheden får smerterne til at virke meget mere uoverskuelige og håbløse end ellers. 
  • Smerter, inaktivitet og isolation: Kroniske smerter betyder ofte, at man bliver inaktiv, og at man isolerer sig. Inaktiviteten og isolationen forstærker smerterne i og med, at man kommer til at tømme livet for andet indhold end smerter.
  • Smerter og begrænset erhvervsevne: Kroniske smerter vil ofte betyde, at erhvervsevnen begrænses eller måske ophæves. Begrænset eller mistet erhvervsevne kan give sociale, økonomiske og psykiske bekymringer, fx lavt selvværd, og kan dermed forstærke smerterne.

To slags kroniske smertetilstande

Man kan skelne mellem en simpel kronisk og kompleks kronisk smertetilstand, som du kan læse mere om her. En simpel kronisk og kompleks kronisk smertetilstand alt efter, om smertetilstanden giver patienten psykologiske og/eller sociale problemer eller ej. Tværfagligt Smertecenter behandler både patienter med simple og komplekse kroniske smertetilstande.
Redaktør