Den psykologiske og sociale påvirkning

Der kan være forskellige konsekvenser af et liv med kroniske smerter. Ikke mindst kan smerterne belaste patienterne psykologisk og socialt.​

​​​​​

Det er en stor belastning at leve med kroniske smerter, og der kan være flere forskellige følelsesmæssige og mellemmenneskelige problemer knyttet til tilstanden. Oplevelser af uvished, afmagt, hjælpeløshed og tab af både livskvalitet, selvværd, identitet eller vante sociale rolle er tæt knyttet til dette. 


Disse oplevelser kan føre til angst, depression, vrede og lav selvfølelse. Forholdet til andre mennesker bliver også ofte belastet. Det kan være, at man føler sig svigtet, at man oplever manglende forståelse, eller føler at man ligefrem bliver mistænkeliggjort både i familien og på arbejdspladsen. Inaktivitet og isolation er ligeledes typiske reaktioner. 


Selvforstærkende faktorer
Mange af de forhold, der forstærker smerteoplevelsen, fx angst, passivitet og isolation, er samtidig tilstande, som smerterne kan have været med til at fremme. Det betyder, at der ved kroniske smerter let opstår en række selvforstærkende faktorer både på det fysiske, psykiske og sociale område. 

Jo længere et smerteproblem har varet, jo flere faktorer vil være aktive. 
Behandlingsmæssigt skal der sættes ind flere steder samtidig, så flest mulige af de smerteopretholdende eller -forstærkende mekanismer afbrydes. Dette er ideen med tværfaglig behandling.


Eksempler på forstærkende faktorer:
 
Træthed og smerter: Kroniske smerter betyder, 
   at man bliver hurtigere og mere træt. Trætheden 
   forstærker smerteoplevelsen.

Smerter og ængstelse: Kroniske smerter 
   foranlediger uro og ængstelse. Uroen og ængstelsen 
   forstærker smerterne og giver smerterne unødigt 
   megen opmærksomhed. 

Smerter og depression: Kroniske smerter og de 
   tab, der følger med, betyder, at man lettere kommer 
   til at anskue alting fra den mest negative side og 
   bliver mere depressiv. Nedtryktheden får 
   smerterne til at virke meget mere uoverskuelige og 
   håbløse end ellers. 

Smerter, inaktivitet og isolation: Kroniske 
   smerter betyder ofte, at man bliver inaktiv, og 
   at man isolerer sig. Inaktiviteten og isolationen 
   forstærker smerterne i og med, at man kommer til 
   at tømme livet for andet indhold end smerter.

Smerter og begrænset erhvervsevne: Kroniske 
   smerter vil ofte betyde, at erhvervsevnen 
   begrænses eller måske ophæves. Begrænset eller 
   mistet erhvervsevne kan give sociale, økonomiske 
   og psykiske bekymringer, fx lavt selvværd, og kan 
   dermed forstærke smerterne.


To slags kroniske smertetilstande
Man skelner mellem en simpel kronisk og kompleks kronisk smertetilstand alt efter, om smertetilstanden giver patienten psykologiske og/eller sociale problemer eller ej. Det kan du læse mere om her​. Tværfagligt Smertecenter behandler både patienter med simple og komplekse kroniske smertetilstande.


Redaktør