Undersøgelse og behandling

Her finder du ​afdelingens patientinformationer om undersøgelse og behandlinger ​som relaterer sig til de forskellige afsnit under​ Lungemedicinsk afdeling.​