Nuklearmedicinsk Apparatur- og Isotopkursus 2015

​Nuklearmedicinsk Apparatur og Isotopkursus henvender sig til bl.a. bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer, der er ansat på klinisk fysiologiske / nuklearmedicinske afdelinger.
Kurset afholdes 8. - 12. juni 2015. Formålet med kurset er at give deltagerne teoretisk og praktisk viden om nuklearmedicinsk apparatur og om håndteringen af radioaktive isotoper.

Der undervises i emner som radiofarmaci, lovgivning, dosimetri, dekontaminering, tællestatistik, gammakameraet, PET, hybrid- teknologier samt forudsætningsfag som matematik og fysik. Undervisningen er kombination af forelæsninger, opgaveregning, gruppearbejde og øvelser.

Kurset kan f.eks. benyttes til
  • at give nyansatte medarbejdere et grundigt kendskab til det nuklearmedicinske speciale
  • at genopfriske og opdatere viden om specialet.

Du kan læse mere om kurset i følgende dokumenter
Kurset afholdes ved mindst 16 tilmeldte deltagere. Der er højst plads til 24 deltagere, og tilmeldingerne sker efter først-til-mølle-princippet, så hurtig tilmelding anbefales.

Pris: 3.200 kr for undervisning, materialer og forplejning.
Du kan tilmelde dig kurset ved at skrive til os med følgende oplysnigner

Navn:
Stilling:
Hospital/firma:
Afdeling:
Telefon:
E-mail:
EAN-nummer:

Tilmeldingsfrist er 10. april 2015.


Kontaktoplysninger: 
Theis Bacher, 
Telefon: 38 67 26 20 eller 60 89 97 12

eller

Anette Møllebro,
Telefon: ​38 67 34 24

Redaktør