Uddannelsessøgende

​Afdeling for Urinvejssygdomme deltager i uddannelsen af de fleste faggrupper indenfor sundhedsvæsenet​

Præ-graduat uddannelse i Afdeling for urinvejssygdomme.

Afdeling for urinvejssygdomme har en klinisk underviser, der varetager det overordnede forløb for alle uddannelsessøgende i somatisk praktik/klinisk undervisning. Det drejer sig om sygeplejestuderende, social og sundhedsassistentelever, radiografelever, ambulancebehandlerelever og erhvervspraktikanter.

Underviseren har en masteruddannelse indenfor uddannelse og læring samt et mangeårigt kendskab til afdelingen og det urologiske speciale.

Der samarbejdes bredt omkring uddannelse, pædagogik og læring i hospitalets Netværk af kliniske undervisere samt i diverse samarbejds- og dialogfora på uddannelsesinstitutionerne.

Alle afsnit i Afdeling for urinvejssygdomme har kliniske vejledere med 1/6 diplomuddannelse (klinisk vejledermodul) ansat. De kliniske vejledere har et højt fagligt niveau og varetager primært bedside-undervisning og den daglige vejledning af sygeplejestuderende. De kliniske vejledere holder sig ajour og dygtiggør sig gennem Netværk af kliniske vejledere i Afdeling for urinvejssygdomme samt tværprofessionelle temadage for vejledere.

De enkelte afsnit har ligeledes dygtige praktikvejledere ansat til varetagelsen af social og sundhedsassistentelevers somatiske praktik 3 forløb. Alle praktikvejledere har et ti dages vejlederkursus samt et tre dages ajourføringskursus, der blev udbudt i forbindelse med den nye uddannelse til Social og sundhedsassistent trådte i kraft.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som uddannelsessøgende i Afdeling for urinvejssygdomme.

Kontakt:

Klinisk underviser Connie Kristensen, tlf: 38681981 mail: connie.kristensen@regionh.dk

Medicinstuderende  

Afdelingen deltager i det kliniske uddannelsesforløb for medicinstuderende på både bachelor- og kandidatniveau. 

Vi modtager bachelorstuderende på 7 dages tidlig klinisk ophold, hvor de studerende får kendskab til de forskellige sider af arbejdet som læge og samarbejdet mellem faggrupperne på et hospital. 

Ligeledes modtager vi kandidatstuderende i 5 ugers klinisk ophold i grundlæggende klinik, som afsluttes med en mundtlig eksamen. På opholdet introduceres de studerende til den praktiske kliniske hverdag. 

Udover de kliniske uddannelsesforløb deltager afdelingen også i introduktionen til medicinstudiet for nye studerende.  2 gange om året har vi studerende på en erhvervsdag, hvor de får en oplevelse af miljøet på en hospitalsafdeling, og hvordan det er at arbejde som læge.

En gruppe af faste overlæger og afdelingslæger er ansvarlige for de studerenes forløb på afdelingen.

Til planlægning af den lægelige videreuddannelse har afdelingen udpeget uddannelsesansvarlige overlæger.

Kontakt:

Uddannelsesansvarlig overlæge Lisa Andersen, mail: lisa.andersen@regionh.dk

Læger

KBU, Introduktion til Urologi. KBU lægen har primært som ansvarsområde at modtage elektive og akutte patienter deltage i stuegang, fungere som assistent på operationsgangen og varetage vagtfunktion.

Introduktionsuddannelse til det urologiske speciale: Afdeling for Urinvejssygdomme deltager i speciallægeuddannelsen  med 7 et årige introduktionsstillinger som kvalificere til at søge hoveduddannelse i Urologi. Læger med en introuddannelse i kirurgi, behøver kun 6 måneder. Lægerne vil primært være ansat i forvagtsfunktionen, deltage i stuegang, operation(under supervision) og ambulatoriet

Hoveduddannelsen; som højt specialiseret enhed i urologi varetager Afdeling for Urinvejssygdomme mindst to år af hoveduddannelsen til speciallæge i Urologi for 2/3 af urologer, der uddannes i Region Øst (5 pr. år). Mindst 18 måneders uddannelse foregår i bagvagtsfunktion med selvstændig funktion på operationsgang, i ambulatoriet, stuegang og vagt. Der er altid mulighed for at søge assistance hos en ældre kollega (Overlægebagvagt)

Redaktør