​​​

Praksis

​Her findes instruksen for håndtering, fremsendelse og svar på patologiprøver sendt fra praksis. 

Håndtering, fremsendelse og svar på patologiprøver fremsendt fra praksis.

Rekvisitionsblanketter bestilles samme sted som andre utensilier til prøvetagning og har varenummer 114 PTB MedCom A5​

Ved at udfylde bestillingsseddelen kan speciallæger, der sender prøver til Afdeling for Patologi på Herlev og Gentofte Hospital, få tilsendt: Grønne kuverter plast, plastikposer med snorelukning, beholdere med fiksativ eller materiale til det lukkede formalinsystem. 

Praksis, håndtering, fremsendelse og svar for patologiprøver.pdf

Bestillingsseddel.docx

Du kan søge yderligere information om f.eks. transport af prøver fra praksis til laboratorierne på denne hjemmeside fra Region Hovedstaden:

Laboratoriebetjening i Region Hovedstaden

Patientsikkerhed

Af patientsikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt, at alle patologiprøver er korrekt mærket. Vi har derfor udarbejdet en vejledning, hvor man kan se, hvordan vi forholder os, hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne på prøvebeholder og rekvisition

Mangelfuld eller forkert mærkning af prøver.pdf

Det er vigtigt af sikre sig at alle oplysninger på prøvebeholderen og rekvisitionen stemmer overens, samt at label der sættes på prøven kan læses og scannes, inden prøven sendes til Afdeling for Patologi


Redaktør