​​​​​

Vi behandler

Hvis du bliver indlagt i Afdelingen for Medicinske Sygdomme vil du blive undersøgt og få optaget journal.  Planen for de undersøgelser, du skal have foretaget, vil fremgå af journalen. Efterhånden som resultaterne af undersøgelserne foreligger, vil du blive informeret om behandling og det videre forløb.

Afdelingen for Medicinske Sygdomme forebygger, diagnosticerer og behandler vi især patienter med:

  • hormonsygdomme, diabetes, stofskiftesygdomme, knogleskørhed og andre forstyrrelser i kalkstofskiftet samt lidelser i hypofyse, binyrer og testikler
  • lungelidelser, f. eks.  rygerlunger/KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)
  • infektionsmedicinske sygdomme
  • aldersrelaterede sygdomme, herunder et sammensat sygdomsbillede med funktionstab og vanskeligheder i hverdagen

Her kan du læse mere om sygdomme via sundhed.dk

 


 


 
Redaktør