Strategi for uddannelse og kompetenceudvikling

Karrierevej for sygeplejersker i Afdeling for Medicinske Sygdomme er beskrevet i vores strategi for uddannelse og kompetenceudvikling.

Redaktør