​​

Fakta og nøgletal

Afdelingen i talform

GLN.nr. 

5798001557856

Økonomi

  • Lønbudget: ca. 302 mio. kr.
  • Driftsbudget: ca. 25 mio. kr.  

Personale

500 ansatte, heraf:

  • ca. 170 læger
  • ca. 30 sekretærer
  • ca. 270 plejepersoner i sengeafsnittene
  • ca. 50 plejepersoner i klinikkerne
  • ca. 10 andre

Aktivitet

  • ca. 21.000 udskrivelser pr. år
  • ca. 110.000 ambulante besøg pr. år
Redaktør