15 faglige minutter

​Problembaseret læring og sygeplejefaglig refleksion praktiseres systematisk i afdelingen ved 15 faglige minutter. 

Mål - hvad vil vi opnå med 15 faglige minutter?

Opdyrke en læringskultur og nysgerrighed i afsnittet– hvor læringen opstår med udgangspunkt i det kliniske arbejde gerne fra konkrete situationer.

- At skabe særligt fokus på visionen om patientcentreret sygepleje

- Styrke evnen til klinisk beslutningstagning i forhold til evidensbasereret praksis.

Hvordan - problembaseret læring og sygeplejefaglig reflektion

Fremlæggelse af patientcase som gennemgås refleksivt og med kobling til relevant teori

Medarbejder beskriver en klinisk case og kommer med argumentation for udførte handlinger eller undring over sygeplejefagligt problem eller handlinger 

  • Det underbygges af viden fra vejledninger og gerne evidens.
  • Hvis vejledning/evidens ikke kendes, aftales hvem der undersøger det.

Information om ny viden - som kobles til kliniske eksempler eller eksisterende praksis

  • Fremlæggelse af nyt indhold i VIP-vejledning
  • Resource personer har lært noget nyt de gerne vil dele
  • Der fremlægges en artikel med ny viden opnået efter litteratursøgning og kritisk læsning.
Redaktør