Center for Klinisk Metabolisk Forskning

​Center for Klinisk Metabolisk Forskning har siden 2019 været en selvstændig enhed under Medicinsk Afdeling, København Universitetshospital - Herlev og Gentofte, men vores arbejde bygger på en lang forskningstradition på Gentofte Hospital, hvor professor og overlæge Filip Krag Knop har forsket i metaboliske sygdomme siden 2000. Vi er en forskningsenhed med kort vej fra idé til handling og en stor årlig produktion af videnskabeligt arbejde af højeste kvalitet, som præsenteres i videnskabelige tidsskrifter og ved faglige konferencer verden over.

Global Excellence i sundhed​

Center for Klinisk Metabolisk Forskning blev i 2014 og i 2017 tildelt Region Hovedstadens pris Global Excellence i sundhed. Prisen tildeles faglige miljøer på regionens hospitaler og universiteter, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark.