Vi er her endnu – både under og efter COVID-19

​Trods den landsdækkende COVID-19-nedlukning er lyset stadig tændt i Center for Klinisk Metabolisk Forskning

​Vi holder liv i et mindre udvalg af kliniske forsøg under COVID-19, som vurderes på kritisk vej af etiske, økonomiske og/eller strategiske grunde. Når vi har forsøgsdeltagere på besøg i centeret i denne periode, tager vi alle nødvendige forholdsregler, og kun det mest nødvendige personale er til stede. Al personale med nær kontakt til forsøgsdeltagerne vil bære værnemidler og podes jævnligt for COVID-19. Forsøgsdeltagerne skal bære mundbind, når de opholder sig i Center for Klinisk Metabolisk Forskning og vil ikke komme i kontakt med andre end det nødvendige personale. Vi gør alt, hvad vi kan for, at det er sikkert for både personale og forsøgsdeltagere at komme i centeret, og vi søger som altid fortsat deltagere til igangværende og kommende forsøg (se siden Bliv forsøgsperson).

 
Derudover rekrutterer vi aktivt til to COVID-19 projekter i et samarbejde med flere andre hospitaler i Region Hovedstaden. Disse foregår på de særlige COVID-19-afdelinger, og der kommer derfor ikke COVID-19-positive patienter i Center for Klinisk Metabolisk Forskning. Begge projekter blev startet op i foråret 2020 og har ligget i dvale over sommeren på grund af det lave smittetryk, men kører nu for fuld blus igen. Forhåbentlig kan de bidrage med vigtig viden om COVID-19 hos patienter med diabetes samt patienter i behandling med nogle af de mest almindelige blodtrykssænkende lægemidler.
 
Mens vi afventer faldende smittekurver og en gradvis genåbning af Danmark og Center for Klinisk Metabolisk Forskning, ser vi frem mod et forhåbentligt spændende 2021 med en række store både interne og eksterne forsøg i pipeline. Vi glæder os rigtig meget til at byde mange nye forsøgsdeltagere og samarbejdspartnere velkommen og lave mere forskning i verdensklasse.

Redaktør