Ph.d.-projekter støttet med i alt 10 mio kr

Stort tillykke til ph.d.-studerende Mads Marstrand Helsted og Casper Kjærsgaard Nielsen, som har modtaget støtte til deres ph.d.-projekter fra hhv. Novo Nordisk og Zealand Pharma.

Humanfyiolog og ph.d.-studerende Casper Kjærsgaard Nielsen undersøger en potentiel ny behandling til fedmeopererede. Udover et stort vægttab medfører fedme-operationen desværre også en hyppig forekomst af meget lavt blodsukker 1-3 timer efter indtagelse af et måltid mad. En komplikation der kan være livstruende. Sidste år viste et forskningsstudie med Casper i spidsen, at dasiglucagon (produceret af Zealand Pharma A/S) på kort sigt effektivt beskyttede mod lavt blodsukker efter indtagelse af et måltid hos fedmeopererede. Derfor vil Casper og teamet nu undersøge de længerevarende behandlingseffekter af dasiglucagon på lavt blodsukker efter en fedmeoperation. Til dette har Caspers projekt modtager 4,1 mio. kr. fra Zealand Pharma A/S. Stort tillykke!

Læge og ph.d.-studerende Mads Marstrand Helsted arbejder med de naturligt forekommende hormoner GIP og GLP-1, som bliver frigivet fra tarmen, når vi spiser. En ny lovende type medicin til behandling af type 2 diabetes kombinerer effekten af GLP-1 og GIP. Langtidsbehandling (26 uger) med denne medicin har vist markant sænkning af både blodsukkeret og kropsvægten hos patienter med type 2 diabetes, som deltog i det kliniske forsøg. Dog har ingen endnu kunnet svare på, hvordan GIP virker når det gives over en længere periode til personer med type 2 diabetes.  Mads vil derfor i et stort studie undersøge, hvordan de to hormoner påvirker kroppen – sammen og hver for sig. Med studiet håber han og resten af forskerholdet at kunne forbedre behandlingen af type 2 diabetes i fremtiden. Mads' projekt har modtaget knap 6 mio. kr. fra Novo Nordisk A/S. Også stort tillykke!

Redaktør