Ph.d.-forsvar om hypoglykæmi, hjertearytmi og hjertefunktion i type 2 diabetes

​Mandag d. 30. november forsvarer læge Andreas Andersen fra Center fra Klinisk Matebolisk Forskning sin ph.d. om hjertefunktionen og hypoglykæmi hos patienter med type 2 diabetes.Forsvaret foregår kl. 15 i Holst auditorium, bygning 13, Blegdamsvej 3B, København N. For fysisk tilstedeværelse kræves tilmelding til Assistent Anna-EmilieEllers kan man overvære forsvaret online ved at trykke her, og bruge følgende kode: 028970.


Redaktør