For sundhedsfaglige

​Center for Klinisk Metabolisk Forskning blev etableret som selvstændig enhed under Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital i foråret 2019. Centret bygger på en langvarig tradition for klinisk forskning i metaboliske sygdomme på Gentofte Hospital, hvor leder af Center for Klinisk Metabolisk Forskning professor og overlæge Filip Krag Knop har forsket siden år 2000.


Hvad interesserer vi os for

​I Center for Klinisk Metabolisk Forskning forsker vi i patofysiologien ved og behandlingen af metaboliske tilstande og sygdomme som svær overvægt, ikke-alkoholisk fedtleversygdom og diabetes samt regulering af appetit og fødeindtag med et specifikt fokus på mavetarmkanalen og leverens rolle i human (pato)fysiologi. Vi har gennem årene leveret mange vigtige forskningsresultater om mavetarmkanalens hormoner - deres fysiologi og deres virkning på en række metaboliske sygdomme.

Hvad interesserer vi os for

​I Center for Klinisk Metabolisk Forskning forsker vi i patofysiologien ved og behandlingen af metaboliske tilstande og sygdomme som svær overvægt, ikke-alkoholisk fedtleversygdom og diabetes samt regulering af appetit og fødeindtag med et specifikt fokus på mavetarmkanalen og leverens rolle i human (pato)fysiologi. Vi har gennem årene leveret mange vigtige forskningsresultater om mavetarmkanalens hormoner - deres fysiologi og deres virkning på en række metaboliske sygdomme. For mere information, se venligst siden om vores aktuelle fokusområder.

Hvem er vi

I vores forsøgsrum udfører vores ca. 30 forskere bestående af medicinstuderende, ph.d.-studerende, postdocs og seniorforskere eksperimentelle kliniske forsøg og kliniske afprøvninger på både patienter og raske frivillige. Derudover har vi en driftsfunktion bestående af bioanalytikere og projektsygeplejersker, som blandt andet varetager vores lokale laboratorium, hvor forskningsprøver klargøres og indfryses til senere analyser.

Faglige samarbejder

Center for Klinisk Metabolisk Forskning har udover en stærk tilknytning til Steno Diabetes Center Copenhagen en række samarbejder både lokalt, nationalt og globalt på tværs af kliniske specialer såvel som med lægemiddelindustrien og er altid godt repræsenteret ved de største internationale konferencer.