En typisk forsøgsdag

​​Her kan du få mere information om, hvordan en typisk forsøgsdag forløber, hvis man deltager i et eksperimentelt forsøg i Center for Klinisk Metabolisk Forskning.

En forsøgsdag​

Når man er forsøgsdeltager i et klinisk forsøg i Center for Klinisk Metabolisk Forskning, deltager man gerne i en eller flere forsøgsdage, hvor man opholder sig i et af vores forsøgsrum, mens man bliver undersøgt og/eller modtager forsøgsbehandling. De fleste forsøgspersoner skal møde op fastende og starter dagen med at klæde om, blive vejet og få lagt et drop i en eller begge arme. Gennem droppene bliver der dels givet forsøgsbehandling, dels taget blodprøver i et fast interval igennem hele dagen.

Nogle forsøgspersoner vil være sengeliggende hele dagen, mens andre kan vælge at sidde op. Man kan også blive bedt om f.eks. at cykle på kondicykel i løbet af dagen, som et led i forsøget. Vi har fjernsyn i alle forsøgsrum og man kan læse en bog eller have sin egen bærbare computer med. Nogle gange deler man forsøgsrummet med en anden forsøgsperson i det samme eller et andet forsøg. Andre gange kan man have behov for at være alene i rummet sammen med forsøgspersonalet.

I nogle forsøg vil der være inkluderet et måltid undervejs, mens man i andre forsøg skal være fastende hele dagen. Man vil altid blive tilbudt mad og drikke, inden man går hjem fra forsøgsdagen og det er også muligt at få et bad. En forsøgsdag varer som regel mellem 4 og 8 timer.

Før forsøgsdagen

Alle forsøgsaktiviteter er forudgået af en informationssamtale, hvor den forsøgsansvarlige forsker og den mulige deltager drøfter forsøget herunder fordele og ulemper ved at deltage. Deltageren underskriver derefter en samtykkeerklæring om at ville deltage i forsøget. Så gennemføres der et såkaldt screeningsbesøg, som ligger inden de egentlige forsøgsdage. Her får man taget blodprøver og bliver undersøgt af en af forskerne. Dette besøg har til formål at afklare, om man egner sig som forsøgsdeltager og sikre, at man ikke udsættes for unødig overlast ved at deltage i forsøget. Screeningsbesøget tager ca. en time afhængigt af det enkelte forsøg.

At være fastende

Når man skal faste forud for en forsøgsdag, betyder det typisk, at man skal afholde sig fra både at spise og drikke mindst 8 timer, inden man møder til aftalt tid i Center for Klinisk Metabolisk Forskning. Det kan dog variere fra forsøg til forsøg, hvorfor man altid skal rette sig efter den forsøgsansvarliges anvisninger. Der kan derudover være særlige forholdsregler omkring indtag af kaffe, alkohol og medicin samt brug af nikotinholdige produkter, som man vil blive instrueret i af den forsøgsansvarlige. I dagene op til nogle forsøg vil der også være restriktioner i forhold til hvor meget fysisk aktivitet man må lave, som forsøgsperson.

Parkering

Hvis du kommer kørende i bil til en forsøgsdag, skal du være opmærksom på, at der er tidsbegrænsning på visse parkeringspladser på hospitalets område. Efter aftale med den forsøgsansvarlige, kan du få oprettet en parkeringstilladelse, der gælder en hel dag. Alternativt er det muligt at parkere i områder, hvor heldagsparkering er tilladt.

Du kan finde oversigtskort og læse mere om parkering på Gentofte hospital via linket her. (åbner i et nyt vindue)


Redaktør