Om Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

​​I Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er vi specialister i at undersøge, pleje og behandle patienter med mave-, tarm- og leversygdomme.

Afdeling for Mave-, Tarm- og  Leversygdomme er fordelt på forskellige afsnit på både Herlev og Gentofte Hopsital.

På Herlev Hospital har vi: 

  • Sengeafsnit
  • Klinik (kirurgisk, medicinsk, dagafsnit og stomiklinik) 
  • Kikkertundersøgelse
  • Laboratoriet
På Gentofte Hospital har vi:
  • Klinik for mave-, tarm og leversygdomme

Personale på afdelingen

På afdelingen er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, læger, bioanalytikere og forskningspersonale. 

Du kan desuden møde studerende, portører, serviceassistenter, hospitalsmedhjælpere, fysioterapeuter og farmakonomer.

Forskning

Afdeling for Mave-, Tarm- og  Leversygdomme er en særdeles forskningsaktiv afdeling.  

Afdelingsledelsen

Afdelingen ledes af ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm og ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson.

Redaktør