​​​

Visitation

Afdeling for Hjertesygdomme modtager patienter henvist fra praktiserende læge, anden hospitalsafdeling eller andet hospital i Region Hovedstaden.

Visitationsteamet:

  • Bitten Iversen, sygeplejerske
  • Charlotte Boss Behnke , sygeplejerske
  • Charlotte Nygaard, sygeplejerske
  • Pernille Toft, lægesekretær
  • Helle Winther Christensen, lægesekretær
  • Pia Helle Fischer Nielsen, lægesekretær

E-mail: Visitation Hjertemedicinsk Afdeling S

Sådan sendes henvisning til Afdeling for Hjertesygdomme.

Alle henvisninger sendes elektronisk via SP til Afdeling for Hjertesygdomme:

1516 31. 

Arytmi dokumentation samt anden relevant materiale medsendes.

​Henvisninger fra hospitaler i og uden for Region Hovedstaden 

Henvisninger fra andre hospitalsafdelinger kan ske direkte til Afdeling for Hjertesygdomme

Telefon: 38 67 33 26 eller 38 67 41 23​

Mail: Afdeling for Hjertesygdomme


 


 

Redaktør