Forskning i afdelingen

​På Afdeling for Hjertesygdomme forskes både i registerforskning og klinisk diagnostik, behandling og pleje af de sygdomme, afdelingen varetager som invasivt hjertecenter i Region Hovedstaden.

Operationsstue

De væsentligste fokusområder er aktuelt:

  • Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, hvor nye biokemiske og billeddiagnostiske teknikker med ekkokardiografi og CT- og MR-scanning, samt ny medicin og nye teknikker ved ballonudvidelser undersøges.

  • Store epidemiologiske undersøgelser, specielt inden for området kardiovaskulær farmakoepidemiologi, hvor de store danske registre, især Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og Lægemiddelstatistikregisteret, anvendes.

  • Ekkokardiografisk vejledt behandling af svært hjertesvigt med biventrikulær pacemaker eller ICD enhed.

  • Tidlig opsporing af hjertesygdom ved diabetes.

  • Sammenhængen mellem inflammation og hjertesygdom.

  • Diagnostik og behandling af infektiøs endokarditis (hjerteklap-betændelse).

  • Sammenligning af varme- og kuldeablation ved atrieflimren.

  • Sygeplejebaserede registrerstudier om patienters selvvurderede helbred ved udskrivelse fra hjertecenter.

  • Kvalitativt baseret sygeplejeforskning med fokus på patienters oplevelse i forbindelse med at have en hjertesygdom.

Professorater  

Overlæge, dr.med. Gunnar Gislason er professor ved Københavns Universitet. Gunnar Gislason er også adjungeret professor ved Syddansk Universitet.

Overlæge, professor, dr.med., ph.d. Peter Riis Hansen og overlæge, ph.d. Fredrik Folke er kliniske forskningslektorer ved Københavns Universitet.

Derudover er der i afdelingen ansat en meget stor stab af seniorforskere, ph.d.-studerende, skolarstipendiater, og forskningssygeplejersker.

Samarbejdspartnere

Afdelingen har en del samarbejdspartnere inklusiv Afdeling for Medicinske Sygdomme samt Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center, Institut for Eksperimentel Medicin på Århus Universitet, samt hjerteafdelingerne på Rigshospitalet og Skejby Sygehus samt flere steder i udlandet.

Videnskabelige artikler

Der udgår årligt mere end 130 videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter samt flere Ph.D.-afhandlinger.

Finansiering

Forskningen finansieres dels via de store fonde, dels via samarbejde med industrien.

Center of Global Excellence

Afdelingen blev i 2011 udnævnt til Center of Global Excellence for forskning, patientbehandling og pleje i international særklasse, og denne status blev i 2015 forlænget til 2020.

Redaktør