​​​​​​​​​

Om Videnscenter for Hjerteskanning

I Videnscenter for Hjerteskanning forsker vi i årsager til hjertesygdom med henblik på at kunne forebygge hjertesygdomme i at opstå. Det gøres primært ved hjælp af ultralyd af hjertet – hjerteskanninger. Videnscentret - også kaldet CIRL, Cardiovascular Non-Invasive Imaging Research Laboratory - hører under forskningscentret Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTCPR).​

​I Videnscenter for Hjerteskanning udfører vi primært forskning i ultralyd af hjertet – ekkokardiografi. Forskningen består af store epidemilogiske undersøgelser samt mindre mekanistiske lodtrækningsstudier (RCT'er). Her handler det om at finde metoder til billeddannelse - skanninger – af hjertets struktur og funktion, og hvordan hjerteskanningerne kan bruges til meget tidlig identifikation af hjerter som lider og som potentielt kan udvikle sig til en hjertesygdom. 

Ultralydsskanning med nyeste teknologi

Ved hjælp af den nyeste teknologi inden for ultralydsskannere er det muligt at se og identificere risikomarkører for udvikling af hjertesygdomme som fx hjertesvigt, blodpropper og farlige former for hjerterytmeforstyrrelser.​

En del af et voksende forskningsmiljø

Videnscenter for Hjerteskanning hedder på engelsk Cardiovascular Non-Invasive Imaging Research Laboratory (CIRL) og er placeret fysisk på Gentofte Hospital. Vi hører under Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTCPR). CTCPR er et samarbejde mellem Biomedicinsk Institut (BMI), Københavns Universitet, og Afdelingen for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital. 

Videnscentret er en del af et hurtigt voksende forskningsmiljø. CIRL er allerede verdenskendt for sin innovative forskning i hjerteskanninger, og vi er i øjeblikket blandt de førende i verden inden for hjerteultralyd. 


Redaktør