​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTCPR)

Her kan du læse om Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTCPR) og visionen for forskningen.​​

Forskningscentret er et samarbejde mellem BMI, Københavns Universitet og Afdelingen for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital. Ind under Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTCPR)  hører Videnscenter for Hjerteskanning (på engelsk: Cardiovascular Non-Invasive Imaging Research Laboratory (CIRL)). Forskningscentret benytter Videnscenter for Hjerteskanning til at udføre forskningsprojekter i ultralyd af hjertet til at identificere risikogrupper for hjertesygdom, samt til at udføre mindre mekaniske lodtrækningsforsøg med henblik på at teste ny medicin for at forbygge hjertesygdom. I forskningscentret kan vi udføre meget store lodtrækningsforsøg (test af forskellig behandling overfor placebo/kontrolgrupper) ved at anvende de nationale registre til at identificere kandidater og følge dem i en årrække. Ved at kombinere videnskabelige undersøgelsesmetoder får vi en helt unik forskningsplatform, der gør, at vi kan leve op til vores mål om at have kort vej fra forskning til patientbehandling.  

Forskningscentret er startet i 2017 af læge og professor, Tor Biering-Sørensen. Tors passion har siden medicinstudiet været at forske i årsager til hjertesygdom for ultimativt at kunne forbygge hjertesygdomme i at opstår. Tor har siden 2019 været ansat som lektor på BMI og fra 1. juni 2022 som professor. Læs mere om Tor Biering-Sørensen. 

En unik forskningsplatform ​​​​​

Forskningscentret giver en unik forskningsplatform, hvor det er muligt at realisere vores ultimative forskningsmål om at kombinere store epidemiologiske studier med store lodtrækningsforsøg og de danske patientregistre. Den type lodtrækningsforsøg kaldes for Randomized controlled trials (RCT). En videnskabelig undersøgelsesform, der undersøger effekten af en ny behandling i forhold til standardbehandling. Forsøgene har potentiale til at ændre patientbehandlingen, samt effektivisere den måde vi udføre lodtrækningsforsøg (RCT) på i dag.  ​

Vision – hurtigere svar til gavn for patienterne​

Målet for Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg ​ ​og Videnscenter for Hjerteskanning (CIRL) er at teste og fusionere nye forskningsmetoder, der giver hurtigt svar på potentiel effekt og virkning med gavn for patienterne. Visionen for al forskning i forskningscentret er at udvikle behandlinger, der på sigt vil gøre distancen mellem forskning og implementering af nye behandlinger ude på hospitalsafdelingerne kortere end de er i dag. Så distancen og tiden mellem forskning og patient reduceres. ​Læs mere om Videnscenter for Hjerteskanning (CIRL)


​​
Redaktør