Om Fysio- og Ergoterapien

​​​Fy​sio- og Ergoterapeuterne vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter.​

Fysio- og Ergoterapiens terapeuter vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter, der i forbindelse med sygdom og/eller skader har fået et funktionsevnetab. 

Vores mål er, at vores patienter i så høj grad som muligt genvinder den tidligere funktionsevne og bliver i stand til at klare almindelige daglige gøremål.
Vi går hovedsagligt til de indlagte patienter på de kliniske sengeafdelinger, men har også patienter i klinikforløb. 

Afdelingen har derfor kontakt til hele hospitalet og varetager en tværfaglig funktion, som bidrager til hensigtsmæssige og effektive patientforløb.

Redaktør