Absolut og relativ reliabilitet af Graded Cycling Test med Talk Test og 30 sekunders Rejse-Sætte-Sig Test

​Patienter med prostatacancer

Introduktion:

Patienter med prostatacancer tilbydes behandling, hvor deres testosteronniveau sænkes markant (kastrationsbehandling), da dette kan bremse sygdomsudvik-lingen. Det nedsatte testosteronniveau er forbundet med bivirkninger som træthed, nedsat muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funktion og livskvalitet samt øget fedtmasse og risiko for hjerte-karsygdom. Mange af disse bivirkninger kan til en vis grad modvirkes med en kombination af styrke- og konditionstræning. Patienter tilbydes derfor som standard et 12-ugers træningstilbud.
Træningseffekten monitoreres med Graded Cycling Test med Talk Test (GCT-TT) og 30 sekunders Rejse-Sætte-Sig Test (30s-RSS). Reproducérbarheden af disse tests har vist sig at være OK til andre patientgrupper, men den er ikke undersøgt hos patienter med prostatacancer. Det er ligeledes vigtigt at kende måleusikker-heden til denne patientgruppe, da det vil muliggøre undersøgelse af om ændringer i deres fysiske funktion er reelle eller blot skyldes tilfældige udsving i målingerne.

Formål:

At undersøge reliabiliteten af GCT-TT og 30s-RSS til patienter med prostatacancer.

Metode:

60 patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer, der deltager eller har deltaget i træningstilbuddet inkluderes i undersøgelsen.
Patienterne testes med 30s-RSS og GCT-TT to gange på samme dag af den samme fysioterapeut. Der vil være nogle minutters pause mellem de test og ca. 1 times pause mellem de to testsessioner.
Den relative reliabilitet undersøges ved beregning af Intra class Correlation Coifficient (ICC2.1) og måleusikkerheden bestemmes ved beregning af Standard Error of Measurement, Smallest Real Difference og fremstilling af Bland & Altman plot.

Redaktør