Brisement af patienter med knæartrose

Formål:

at beskrive karakteristika hos de patienter der modtager brisement og undersøge, hvilke faktorer der øger risikoen for brisement, samt at beskrive omkostninger i forbindelse med håndteringen af denne patientgruppe.

Metode:

Alle primære TKA udført på Gentofte Hospital på patienter hjemmehørende i Region Hovedstaden som modtager brisement identificeres og patient-karakteristiska registreres og patientgruppen og risikofaktorer beskrives og omkostninger ved brisement beregnes.

Klinisk relevans:

Patientgruppen kræver en del ressourcer i form af indlæggelsestid (typisk 3 – 4 dage efter brisement), specialiseret genoptræning og ekstra ambulante kontroller i efterforløbet. På Afdeling for Led- og Knoglekirurgi Gentofte Hospital udføres omkring 800 primære TKA’er årligt, omkring 2300 i perioden 2011 - 2014, hvor af op imod 50, svarende til ca. 2 % modtog brisement og det vil således være optimalt at gennemføre undersøgelsen på patienter opereret på Gentofte Hospital. Der mangler konsensus omkring estimatet for, hvor mange der TKA patienter der modtager brisement på grund af nedsat bevægelighed post-operativt og hvilke risikofaktorer der er for brisement. Undersøgelsen vil kunne forbedre identifikationen af patienter i risiko for nedsat post operativ bevægelighed og dermed muligheden for at optimere forebyggelsen af nedsat post-operativ bevægelighed.
 
Økonomi: Der er givet 84.000,- kr. til specialeansvarlig Hanne Hornshøj til beskrivelse af projektet med vejledning af seniorforsker Carsten Juhl og Overlæge Thomas Lind.
Redaktør