Medicin

​Her kan du finde information omkring forskningsprojekter, der er lavet i et samarbejde mellem Afd. for Fysio- og Ergoterapi og Medicinsk Afdeling.

Igangværende projekter

Introduktion:

Patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) kan henvises til genoptræning ved forværring af tilstanden. Genoptræning øger typisk deres fysiske funktionsniveau og kapacitet for fysisk aktivitet i dagligdagen, men mange patienter har svært ved at opretholde samme niveau for fysisk aktivitet efter genoptræningen er afsluttet, hvilket bl.a. kan skyldes at patienterne savner motivationen fra kontakt med behandlende fysioterapeuter samt ligestillede.

Individuel planlægning af mål for fysisk aktivitet og påmindelse gennem tekstbeskeder har vist sig effektiv for at opretholde fysisk aktivitet efter genoptræning for patienter med gigt. Samme tilgang er muligvis anvendelig for patienter med KOL.

Formål:

At afprøve individuel planlægning af aktivitetsniveau og motiverende tekstbeskeder for patienter med KOL.

Metode:

50 patienter med KOL, som har modtaget genoptræning tilbydes en afsluttende samtale, hvor det daglige aktivitetsniveau planlægges. I 4 mdr. modtager patienterne individuelt tilpassede påmindelser om det planlagte aktivitetsniveau som tekstbeskeder (sms).

Patienters og behandleres erfaringer ved brug af tilgangen dokumenteres ved afsluttende konsultation, hvor overordnede funktionsniveau desuden bestemmes (rejse-sætte sig test og gangtest).

Projektleder:

Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, MSc 
Kasper Søndergaard
Tlf.: 3867 3452
Skriv til Forskning- og udviklingsfysioterapeut Kasper Søndergaard

Kontaktperson:

Fysioterapeut med specialefunktion 

Hanne Rohde

Skriv til Fysioterapeut Hanne Rohde

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Gentofte matriklen.

Forventet tidsforløb:

Opstartet: November 2020

Forventes afsluttet sommer 2021.


Afsluttede projekter

Introduktion:

HeartQoL er et spørgeskema, som er udviklet i europæisk samarbejde til at måle livskvalitet hos patienter med hjertesygdom. HeartQoL angiver livskvalitet som en fysisk, emotionel og global score på en skala fra 0 til 3 hvor 3 svarer til "ingen problemer".

Formål:

At undersøge hvorvidt HeartQoL er anvendeligt som effektmål for patienter, som modtager rehabilitering for hjertesygdom på GEH.

Metode:

Patienter, som modtog rehabilitering for hjertesygdom på GEH svarede på HeartQoL før opstart og efter afsluttet forløb. Her angav patienterne desuden hvorvidt de oplevede ændring i hvordan de kunne bevæge sig rundt og bruge deres krop.

Resultater:

63 patienter blev inkluderet, hvoraf 44 nu er fulgt til hold afslutning. Den gennemsnitlige score var høj ved opstart på både global (mean=2,3), emotionel (mean=2,4) og fysisk (mean=2,2). Ændringen var lav henholdsvis ES = 0,27 til 0,51. Der var ingen sammenhæng mellem ændringen på HeartQoL og patienternes angivelse af overordnet ændring.

Konklusion:

Ligesom at det er vist i andre nationale og internationale studier er scoren på HeartQoL blandt patienter med hjertesygdom som udgangspunkt høj. Der er således tvivl om, at HeartQoL er velegnet som effektmål for denne patientgruppe.

Projektleder/kontaktperson:

Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, MSc
Kasper Søndergaard
Tlf.: 3867 3452
Skriv til Forskning- og udviklingsfysioterapeut Kasper Søndergaard

Sted hvor projektet udføres:

Gentofte Hospital, opg. 6A.

Forventet tidsforløb:

Afsluttet dataindsamling september 2016.


Introduktion:

Den funktionelle arbejdskapacitet for patienter med hjertesygdom evalueres ofte ved gangtest. Fordi gangtest kun kan gennemføres i dertil indrettede faciliteter og cielingeffekt kan være et problem er der behov for alternative måleredskaber. 3 minutters chair rise test (3CRT) er fundet anvendelig for patienter med lungelidelse. Dette projekt undersøger anvendeligheden af 3CRT til patienter med hjertesygdom.

Formål:

At undersøge kriterievaliditetet, test- retest reliabilit og responsiveness for 3CRT til patienter med hjertesygdom

Metode:

Patienter med hjertesygdom blev evalueret med 3CRT ved opstart på hold, ved efterfølgende holdtræning og ved afslutning af holdtræning. Desuden blev submaksimal arbejdstest på cykel før opstart evalueret og oplevelsen af ændring blev målt med en global rating scale (GRS).

Test-retest reliabiliteten for 3CRT blev bestemt mellem første og anden gang patienterne var til træning. Kriterievaliditeten blev bestemt som korrelationen mellem 3RCT og responsiveness bestemmes som forventet AUC>0,7 mellem ændring på 3CRT og dikotomiseret GRS, samt effekt størrelse på SRM>0,5.

Resultater:

47 patienter blev inkluderet, hvoraf 31 blev fulgt til hold afslutning. Den relative test re-test reliabilitet var lav (ICC=0,78) Den absolutte reliabilitet var 23 oprejsninger, hvilket svarer til 39% af baseline gennemsnittet.

Korrelationen med arbejdscykeltesten var moderat (Rho=0,527). Der var en moderat effektstørrelse (ES=0,65) og der var ingen relation mellem ændring på 3CRT og patienternes overordnede opfattelse af ændring (AUC=0,539).

Konklusion:

3CRT er i den aktuelle form ikke tilstrækkelig reproducerbar for at kunne anvendes som effektmål i hjerterehabiliteringen

​Projektleder/kontaktperson:

Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, MSc
Kasper Søndergaard
Tlf.: 3867 3452
Skriv til Forskning- og udviklingsfysioterapeut Kasper Søndergaard

Sted hvor projektet udføres:

Gentofte Hospital, opg. 6A.

Forventet tidsforløb:

Opstart dataindsamling januar 2016.
Juli 2016 er inkluderet 46 patienter.
Afsluttet dataindsamling september 2016.


​​

Redaktør