Intensiv Behandling

​På siden finder du information om Intensiv Behandling

Særligt for patienter

Hvis du bliver alvorligt syg og kommer på afsnittet Intensiv Behandling, skal du give dit samtykke til behandlingen og samtykke til, at dine pårørende bliver informeret om din helbredstilstand. Personalet har pligt til at informere dig om din sygdom, prognose og den løbende behandling og pleje. Som patient har du ret til at sige ja eller nej til en foreslået behandling. Du har også ret til at læse din journal.

Der kan dog opstå situationer, hvor du er ude af stand til at give dit samtykke pga. bevidstløshed, anæstesimidler eller lignende. Her kan sundhedspersonalet ud fra et fagligt skøn og ud fra en vurdering af, hvad du selv ville have valgt, uden dit samtykke starte intensiv behandling op, og de kan ligeledes videregive helbredsinformationer til dine pårørende. 
 

Særligt for pårørende

Pårørende er ægtefælle/samlever, børn, slægtninge eller nære venner. Som pårørende er du meget velkommen til at besøge din nærmeste under indlæggelsen, ligesom du kan få en samtale med en læge/sygeplejerske ved behov.
 

Patientinformationer

Redaktør