Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme

​Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme plejer og behandler børn og unge samt voksne patienter med allergi, hudsygdomme og kønssygdomme. 

I afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme har vi både akutte patienter og patienter, der kommer til udredning, opfølgning og kontrol af behandlingen. Afdelingen har overvejende ambulante forløb, dog har vi få senge hvis behovet for indlæggelse er til stede. 

Vision

Vores vision er, at patienterne oplever at pleje og behandling er af høj faglig kvalitet, at både ambulante og indlagte forløb er velorganiserede, samt at patienten føler sig medinddraget og dennes behov og forventninger imødekommes. 

Behandling

Afdelingen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i løbet af patientforløbene.​ Vi kan tilbyde en lang række behandlingsmuligheder og pleje samt nye behandlingsmetoder. Sigtet med vores behandlingstilbud er at bedre livskvaliteten og derved færre sygedage for den enkelte patient. Afdelingen har en bred vifte af faggrupper ansat, såsom læger, sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere, kemiker og laboranter m.fl. Som alle deltager i den daglige kontakt med patienter. 

Forskning

Afdelingen har en stor forsknings aktivitet og afdelingen er tildelt Global Excellence prisen, som er en sundhedspris, der tildeles faglige miljøer på regionens hospitaler, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer til gavn for patienterne.

Organisation

Afdelingen består af Hudsygdomme klinik 1 og Allergisygdomme klinik 1. Under Hudsygdomme klinik 1 hører Kønssygdomme klinik 1, Kontaktallergi klinik 1 og Videncenter for Allergi. Under Allergisygdomme klinik 1 hører Laboratorium for medicinsk allergologi og Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC). 
Redaktør