Forskning i Hudsygdomme, klinik 1

I Hudsygdomme, klinik 1 forskes klinisk i årsag, patogenese, diagnostik, hyppighed, behandling og pleje af specielt inflammatoriske hudsygdomme, men også i nye behandlinger. Afsnittet har en stor enhed for klinisk lægemiddelafprøvning.

De væsentligste forskningsområder er aktuelt: 

  • Psoriasis, optimal behandling og kontrol
  • Psoriasis, forekomst af følgesygdomme og betydning af behandling
  • Psoriasis, nye behandlinger
  • Atopisk dermatitis, betydning af hudbarrieren og immunsystemet
  • Atopisk dermatitis, risikofaktorer
  • Atopisk dermatitis, forekomst af følgesygdomme og betydning af behandling
  • Atopisk dermatitis, nye behandlinger
  • Hudens barriefunktion og betydning for sygdom
  • Rosacea, følgesygdomme
  • Lupus, risikofaktorer

Forskningsledere:

Professor, overlæge dr.med, ph.d. Lone Skov
Skriv til Lone Skov

Professor, overlæge dr.med, ph.d. Jacob P Thyssen
Skriv til Jacob Pontoppidan Thyssen

Ledende overlæge lektor, dr.med. Claus Zachariae
Skriv til Claus Zachariae

Derudover er der i afdelingen ansat en meget stor stab af seniorforskere, ph.d.-studerende, skolarstipendiater, bioanalytiker og forskningssygeplejersker.

Samarbejdspartnere

Afdelingen har en mange internationale og nationale samarbejdspartner samt samarbejdspartnere med Afdeling for Hjertesygdomme, Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, samt Steno Diabetes Center. 

Videnskabelige artikler

Der udgår årligt mere end 70 videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter.

Finansiering

Forskningen finansieres dels via de store fonde, dels via samarbejde med industrien.


Redaktør