Forskning i Hudsygdomme, klinik 1

I Hudsygdomme, klinik 1 forskes klinisk i årsag, patogenese, diagnostik, hyppighed, behandling og pleje af specielt inflammatoriske hudsygdomme, men også i nye behandlinger. Afsnittet har en stor enhed for klinisk lægemiddelafprøvning.

De væsentligste forskningsområder er aktuelt: 

  • Psoriasis, optimal behandling og kontrol
  • Psoriasis, forekomst af følgesygdomme og betydning af behandling
  • Psoriasis, nye behandlinger
  • Atopisk dermatitis, betydning af hudbarrieren og immunsystemet
  • Atopisk dermatitis, risikofaktorer
  • Atopisk dermatitis, forekomst af følgesygdomme og betydning af behandling
  • Atopisk dermatitis, nye behandlinger
  • Hudens barriefunktion og betydning for sygdom
  • Rosacea, følgesygdomme
  • Lupus, risikofaktorer

Forskningsledere:

Professor, overlæge dr.med, ph.d. Lone Skov
Skriv til Lone Skov

Professor, overlæge dr.med, ph.d. Jacob P Thyssen
Skriv til Jacob Pontoppidan Thyssen

Ledende overlæge lektor, dr.med. Claus Zachariae
Skriv til Claus Zachariae

Derudover er der i afdelingen ansat en meget stor stab af seniorforskere, ph.d.-studerende, skolarstipendiater, bioanalytiker og forskningssygeplejersker.

Samarbejdspartnere

Afdelingen har en mange internationale og nationale samarbejdspartner samt samarbejdspartnere med Hjertemedicinsk afdeling, Medicinsk Afdeling C på Herlev og Gentofte Hospital, samt Steno Diabetes Center. 

Videnskabelige artikler

Der udgår årligt mere end 70 videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter.

Finansiering

Forskningen finansieres dels via de store fonde, dels via samarbejde med industrien.


Redaktør