Forskning i Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme

​Afdelingen er tildelt Global Excellence prisen, som er en sundhedspris der tildeles faglige miljøer på regionens hospitaler, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark.

Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme's forskning er meget patientnær og har sigte på at de fund, der opdages kan implementeres direkte i klinisk praksis og komme patienter til gode.

Hudsygdomme, klinik 1

I Hudsygdomme, klinik 1 forskes i risikofaktorer, årsagssammenhænge, biomarkører og nye behandlinger, samt prognose og risiko for følgesygdomme. Forskningen fokuserer primært på de hyppige kroniske inflammatoriske hudsygdomme som psoriasis og atopisk eksem (børneeksem) , men omfatter også rosacea, hudkræft, håndeksem, kontakteksem, hidrosadenitis supporativa, kutan lupus, acne, kløe og prurigo nodularis.
Vores primære fokusområde er translationel og multidisciplinær forskning, hvor solid klinisk erfaring kombineres med nyeste analyser af høj kvalitet. Vi har fokus på hurtig implementering af forskningsresultater i patientbehandling og undervisning. 

Videncenter for allergi

Videncenter for Allergi er et nationalt center, der har til formål at forebygge allergi over for kemiske stoffer primært i forbrugerprodukter, men også med et stort fokus på arbejdsbetinget eksem og allergi.
Videncentrets primære aktiviteter er vidensopbygning i form af forskning, allergiovervågning, formidling af centrets viden, som kan danne grundlag for forebyggelse. Videncentret rådgiver desuden nationale og internationale myndigheder.
 
Videncentret er etableret i et samarbejde mellem Hud-og allergiafdelingen på Gentofte Hospital, samt Hudafdelingen på Odense Universitetshospital. Videncentret samarbejder tæt med de hospitalsafdelinger, som beskæftiger sig med allergi, med praktiserende speciallæger, samt en lang række forskningsinstitutioner med forskellige kompetencer.

Allergisygdomme, klinik 1

Allergisygdomme klinik 1 har 6 nøgleområder som definerer klinikkens forskningsstrategi. 
 
Nøgleområder: 
  • Vaccinationsbehandling (immunterapi)
  • Allergi og immunsystemet (allergisk-inflammatoriske celler) 
  • Diagnostik og patofysiologiske mekanismer ved fødevareallergi. 
  • Sporing og fjernelse af allergener (allergifremkaldende stoffer) i miljøet
  • Diagnostik og behandling af astma og høfeber
  • Lægemiddelallergi herunder DAAC
Forskningen integrerer de nyeste kliniske undersøgelses- og behandlingsmetoder samt normer for god klinisk praksis med laboratorieteknikker inden for de proteinkemiske, cellulært immunologiske og genteknologiske områder. 

Forskning indenfor sygepleje

På afdelingen har vi et aktivt sygeplejefagligt forsknings- og udviklingsmiljø som har til formål at fastholde og styrke den kliniske pleje og behandling samt styrke fagligheden blandt sygeplejerskerne. Vores forskning og udvikling tager udgangspunkt i en patientcentreret sygepleje med fokus på den enkelte patients behov og at patienten føler sig tryg og medinddraget i patientforløbet. 
Redaktør