Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Hospitalets profil

Gentofte Hospital er et specialhospital med cirka 2500 medarbejdere. Vi er højt specialiserede inden for lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme samt hud- og allergisygdomme. Derudover har vi to store medicinske afdelinger, en anæstesiafdeling samt en ortopædkirurgisk afdeling.

Godt behandlet
Vores ambition er, at alle patienter skal føle sig godt behandlet – både i betydningen, at de skal have den bedst mulige behandling for deres sygdom, men også at de skal følge sig set, hørt og forstået.

Læs mere om Gentofte Hospitals strategi her >>

Forskning
Forskning er en stor del af vores hverdag og sker i tæt samspil med den kliniske praksis, andre hospitaler, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder i både Danmark og udland. Vi huser blandt andet Center for Diabetesforskning, Videncenter for Allergi, Dansk BørneAstma Center og et hjertemedicinsk forskningscenter (Cardiovascular Research Centre).

Uddannelse
Hospitalet samarbejder med Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner om at skabe gode uddannelser. Vi uddanner blandt andet læger, plejepersonale, bioanalytikere, fysioterapeuter og lægesekretærer. Derudover varetager vi også opgaver i forbindelse med den lægelige videreuddannelse.

En del af Region Hovedstaden
Gentofte Hospital er en del af Region Hovedstaden, som har 1,7 millioner indbyggere og et årligt budget på 37 milliarder kroner. Hospitalet er placeret i regionens Planlægningsområde Midt. Det betyder, at hospitalet primært betjener borgere fra kommunerne: Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
Webredaktør
Henrik Spurr
Email:yiV1iqap@3wB.regionh.dk