Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Livstestamente

I et livstestamente kan du bestemme, at du ikke ønsker livsforlængende behandling.
Det vil træde i kraft i tilfælde af, at:
  • du er døende
  • du har fået en uhelbredelig og svært invaliderende lidelse, som varigt bevirker, at du ikke kan tage vare på dig selv fysisk og mentalt

Livsforlængende behandling betyder, at behandlingen ikke giver udsigt til helbredelse, bedring eller lindring - men kun forlænger livet.

Livstestamentet giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.

For at oprette et livstestamente er det en betingelse, at du er over 18 år, og at du ikke er under værgemål, jfr. § 5 i værgemålsloven.

Hvornår træder livstestamentet i kraft?

Dit livstestamente får først virkning fra det tidspunkt, hvor du ikke længere er i stand til at give din mening til kende. Det er også en betingelse, at du efter et lægeligt skøn er døende eller har en uhelbredelig og svært invaliderende lidelse.

Livstestamenteregister

Sundhedsstyrelsen har oprettet et livstestamenteregister på Rigshospitalet, hvor du har mulighed for at blive registreret, jfr. bekendtgørelse om livstestamenter.

Hvordan opretter du et livstestamente?

Du kan oprette et livstestamente elektronisk på
 


En anden mulighed er at udfylde en særlig blanket og sende den til livstestamenteregistret. På borger.dk kan du finde en livstestamente pjece, hvori du han finde blanketten. 

Du skal betale et gebyr på 50 kr. for at blive optaget i registret.

Tilbagekalde livstestamente

Du kan altid tilbagekalde dit livstestamente, hvis du fortryder. Det skal ske skriftligt overfor livstestamenteregistret. Du kan også tilbagekalde det over for den læge, der behandler dig.

Lægens pligter

Lægen skal kontakte livstestamenteregistret, hvis du befinder dig i en situation, hvor livsforlængende behandling kan komme på tale.

Såfremt du er døende, skal lægen respektere dit livstestamente. Er der tale om en uhelbredelig og svært invaliderende lidelse, er dit ønske i livstestamentet vejledende for lægen, og skal indgå i lægens overvejelser om videre behandling.

Mere information

Sundhedsloven og værgemålsloven finder du under love - bekendtgørelse om livstestamenter og vejledning om livstestamenter  under bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger 
Webredaktør
Helge Kjellander
Email:yioc@f9d.regionh.dk